ΟΡΘΩΤΙΚΗ

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η ορθωτική κατά τον επιστημονικό όρο, είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την κατασκευή και εφαρμογή συσκευών όρθωσης, που βοηθούν στην υποστήριξη ή διόρθωση των μυοσκελετικών ανωμαλιών του σώματος. Ο όρος προέρχεται από το < ΟΡΘΟ > που σημαίνει βρίσκομαι σε όρθια στάση – στέκομαι όρθιος.

 

 

 

Ασθενείς που απαιτούν ορθώσεις, θα επωφεληθούν από την υποστήριξη και άριστη εφαρμογή που παρέχουμε. Μετράμε, σχεδιάζουμε και παράγουμε τις ορθώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, είναι αποτέλεσμα των σωστών αρχών που ακολουθούμε, για να επιτύχουμε την εκπλήρωση των αναγκών τους.