Ορθώσεις άνω άκρων

Οι ορθώσεις άνω άκρων βοηθούν στην:

  • Υπολειμματική μυϊκή ισχύ
  • Προφύλαξη του μέλος από πόνο ή δυσμορφία
  • Υποστήριξη αρθρώσεων
  • Διόρθωση μιάς υπάρχουσας δυσμορφίας

Οι εφαρμογές ορθώσεων τοποθετούνται συχνότερα στον ώμο, καρπό και αγκώνα λόγω των συχνών τραυματισμών τους.

ΩΜΟΣ : Ο ώμος αποτελεί την πιο ευκίνητη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον συχνό  τραυματσμό του.

ΚΑΡΠΟΣ : Ο καρπός αποτελείται από πολλά οστά και αρθρώσεις. Η πολυπλοκότητα αυτή, προσδίδει στο χέρι τη δυνατότητα να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και δύναμη για την επιτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων. Η κίνησή του ελέγχεται από μυς οι οποίοι καταλήγουν στα δάκτυλα.

ΑΓΚΩΝΑΣ : Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τρία οστά. Τα τρία αυτά οστά συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους, έτσι ώστε να μπορεί η άρθρωση να επιτελεί τις ανατομικές κινήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στο χέρι να γυρνάει προς κάθε κατεύθυνση. Η άρθρωση του αγκώνα αποτελεί συχνά σημείο τραυματισμού του άνω άκρου.