ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

                                                                

Η αξία της προσθετικής για την επανένταξη του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες είναι ανεκτίμητη. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του ακρωτηριασμού ή στην εκ γενετής ανεπάρκεια άκρου.

Ως ακρωτηριασμός ορίζεται κάθε απώλεια τμήματος ή ολόκληρου του άνω ή κάτω άκρου του ανθρώπινου σώματος.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σε ακρωτηριασμούς ενός ή και των δύο άκρων, υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι. Απ’ αυτούς το 80-85 % ακρωτηριάζονται στα κάτω άκρα και το 15-20 % στα άνω άκρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες συμπεριλαμβανομένων ασθενειών, ατυχημάτων καθώς και συγγενών ανωμαλιών.

Εάν ωστόσο ένας ακρωτηριασμός κρίνεται αναγκαίος για την προστασία της ζωής του πάσχοντα, άλλο τόσο σημαντικό είναι η μετεγχειρητική του διαχείριση και η προσθετική του αποκατάσταση.

Για την αποκατάσταση του ασθενούς προσαρμόζεται η πρόθεση που είναι ένα τεχνητό μέλος που αντικαθιστά το άκρο που λείπει. Το είδος της πρόθεσης που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται από την έκταση του ακρωτηριασμού, την λειτουργικότητα της πρόθεσης, την κλινική εικόνα, τον τρόπο ζωής και τις προσδοκίες του πάσχοντα.