Προθέσεις προσωρινές

Μετά από έναν ακρωτηριασμό, η ψυχολογική φόρτιση και μετάπτωση του ασθενή είναι τέτοια που επιβάλλεται η τοποθέτηση προσωρινής πρόθεσης, ώστε να βοηθηθεί στην φάση της αποκατάστασής του μέχρι να τοποθετηθεί η οριστική πρόθεση.

Ωστόσο, η μυϊκή ατροφία που επέρχεται μετά την επέμβαση είναι έντονη. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η μυϊκή μάζα που χάνεται μετεγχειρητικά κάθε μέρα είναι 5%. Εάν λοιπόν ο ασθενής παραμένει κλινήρης για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να κινείται, θα χρειαστεί πενταπλάσιο χρόνο για να επανακτήσει την απολεσθείσα μυϊκή μάζα. Γι’  αυτό και απαιτείται η εφαρμογή της προσωρινής πρόθεσης μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ώστε να ενταχθεί σύντομα πάλι στην καθημερινότητά του. Με την πάροδο των ημερών καθώς το οίδημα θα υποχωρεί, το μέγεθος του κολοβώματος θα συρρικνώνεται κάνοντας την επούλωση ακόμα γρηγορότερη.

Μέχρι την τελική εφαρμογή της οριστικής πρόθεσης, ο τεχνικός σας θα κάνει τις όποιες διορθώσεις, δοκιμές και ρυθμίσεις χρειαστούν, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.