Προσθετική άνω άκρων

Για την κατασκευή μιας πρόθεσης άνω άκρου είναι απαραίτητη η προσεχτική μελέτη η λειτουργικότητα και οι μηχανικές αναλογίες του φυσικού μέλους και κατόπιν η ακριβής αντιγραφή αυτών στο τεχνητό.

Τα είδη προσθετικής που είναι διαθέσιμα σήμερα είναι:

  • Μηχανικές (καλώδια και ιμάντες)
  • Μυοηλεκτρονικές (ενέργεια από μυείς)
  • Κοσμητικές (αισθητικό και κοσμητικό αποτέλεσμα)
  • Υβριδικές προθέσεις (συνδυασμός μυοηλεκτρονικών-μηχανικών τεχνικών)